Monitorowanie drukarek, repozytorium EJ

Program Perspectiv, za pośrednictwem programów-agentów zainstalowanych na kasach, na bieżąco monitoruje miejsce podłączenia drukarek fiskalnych, rejestrując nie tylko model drukarki, ale też jej unikatowy numer i wersję firmware’u. Dzięki temu wiadomo m.in. w których sklepach drukarka pracowała, kiedy i do których kas była podłączona. Monitorowana jest również liczba raportów dobowych, które zmieszczą się w pamięci fiskalnej i ilość wolnego miejsca na nośniku EJ.

Oprócz samej inwentaryzacji drukarek, program Perspectiv na bieżąco ściąga z drukarek raporty fiskalne odczytywane z pamięci fiskalnej oraz pliki kopii elektronicznej (EJ).

Opis działania modułów archiwizujących raporty fiskalne i dane EJ

Dane kopii elektronicznej przechowywane są w plikach. W jednym pliku znajdują się informacje o sprzedaży / paragonach między dwoma dobowymi raportami fiskalnymi. Oprócz paragonów w plikach kopii elektronicznej znajdują się również kopie wszelkich wydruków wykonywanych na drukarce fiskalnej, w tym raporty fiskalne oraz raporty zmianowe. Podczas pracy drukarki fiskalnej (sprzedaży) dane gromadzone są w buforze EJ i zapisywane w osobnym pliku w zewnętrznej pamięci EJ podczas wykonywania raportu dobowego. 

Dane są pobierane z drukarki fiskalnej przez agenta Perspectiva wbudowanego w aplikację kasową (w przypadku oprogramowania kasowego Forcom) lub będącego osobnym programem, zainstalowanym na kasie (w przypadku jeśli na kasie nie działa oprogramowanie kasowe Forcom). Komunikacja z drukarką jest realizowana przy użyciu protokołu komunikacyjnego dostarczonego przez producenta drukarki fiskalnej. Agent pobiera z systemu centralnego informację o obrazie danych EJ oraz raporty fiskalne zarejestrowane w danym module fiskalnym. Perspectiv Serwer odsyła obraz modułu zarejestrowany w centralnej bazie danych i na tej podstawie Perspectiv Agent podejmuje decyzję o tym jakie pliki powinny być dosłane do systemu centralnego. 

Dostępne raporty

W aplikacji są dostępne następujące raporty dotyczące zarchiwizowanych raportów dobowych:

 • Zestawienie raportów dobowych  w układzie 1 wiersz = 1 raport dobowy, gdzie każda wartość brutto i wartość VAT (osobno dla faktur i paragonów) jest dostępna w postaci osobnej kolumny. Raport może zostać wykonany w zadanym przedziale czasu dla wybranych urządzeń. Raport może być eksportowany do Excela.
 • Zestawienie raportów dobowych w układzie 1 wiersz = 1 stawka VAT raportu dobowego, gdzie kolumnami są wartość brutto i wartość VAT (osobno dla faktur i paragonów) w danej stawce VAT. Raport może zostać wykonany w zadanym przedziale czasu dla wybranych urządzeń. Raport może być eksportowany do Excela.
 • Fiskalny raport okresowy dla drukarki. Są dostępne dwa warianty tego raportu: szczegółowy i ogólny. Raport szczegółowy przedstawia wszystkie raporty dobowe zarejestrowane w podanym okresie czasu dla danej drukarki. Raport zawiera ponadto:
  • informację czy dana drukarka pracowała w kilku sklepach (dotyczy raportów zarejestrowanych po uruchomieniu modułu Perspectiv’a archiwizującego dane fiskalne i kopie elektroniczne),
  • informację czy w podanym okresie zarchiwizowane zostały wszystkie numery raportów (analizowana jest ciągłość numerów raportów, włącznie z ostatnim raportem sprzed analizowanego okresu i pierwszym raportem po),
  • podsumowanie danych sprzedaży dla całego okresu.

Raport ogólny przedstawia powyższe dane bez wyszczególnienia poszczególnych raportów dobowych.

 • Fiskalny raport okresowy dla sklepu:

Raport przedstawia podsumowane raporty dobowe wszystkich drukarek, które w podanym okresie pracowały w danym sklepie. Raporty "niewiadomego pochodzenia" odczytane z drukarek serwisowych nie są ujęte w tym raporcie. Będą one ujęte w raportach sklepów, w których sprzedaże zostały zarejestrowane. Uwaga! Sprzedaże zarejestrowane przed włączeniem w kasach modułów obsługujących system Perspectiv w zakresie EJ nie będą powiązane z żadnym sklepem. 
Raport zawiera ponadto informację na temat liczby brakujących raportów dla poszczególnej drukarki oraz czy w podanym okresie czasowym drukarka pracowała również w innych sklepach.

 • Fiskalny raport okresowy dla drukarek serwisowych. Są dostępne dwa warianty tego raportu: szczegółowy i zbiorczy. Raport szczegółowy obejmuje:
  • sumaryczne wartości raportów dobowych zarejestrowane w zadanym okresie dla każdej z drukarek serwisowych,
  • informacje na temat kompletności raportów fiskalnych drukarki w zadanym okresie,
  • numery sklepów, w których pracowała drukarka w zadanym okresie.

Raport zbiorczy przedstawia powyższe dane bez rozbicia na poszczególne drukarki. 

 

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.