Perspectiv

Główne funkcje realizowane przez system Perspectiv

System Perspectiv umożliwia monitorowanie działania sprzętu oraz aplikacji zainstalowanych w sieci sklepów, a także zarządzanie konfiguracją tych aplikacji oraz uprawnieniami użytkowników. Realizowane funkcjonalności zostały podzielone na następujące dziedziny:

 • Zarządzanie sprzętem
  • automatyczna inwentaryzacja sprzętu komputerowego zainstalowanego w sklepach (kasy, drukarki fiskalne, serwery i stacje robocze zaplecza, multimedialne weryfikatory cen…),
  • monitorowanie  wydajności serwerów i stacji roboczych zaplecza (utylizacja procesorów, zajętość pamięci RAM, temperatury procesorów),
  • monitorowanie błędów sprzętowych.
 • Zarządzanie oprogramowaniem
  • inwentaryzacja wersji aplikacji zainstalowanych w sklepach,
  • zarządzanie wersjami aplikacji (automatyczna aktualizacja),
  • zarządzanie konfiguracją aplikacji - grupowanie sklepów o identycznych konfiguracjach w profile, modyfikacja parametrów konfiguracyjnych aplikacji we wszystkich lub w wybranych sklepach,
  • monitorowanie błędów oprogramowania i krytycznych procesów biznesowych,
  • zarządzanie wyglądem kasjerskich ekranów dotykowych.
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w aplikacjach dostarczanych przez Forcom
 • Zarządzanie weryfikatorami cen, interaktywnymi kasowymi monitorami klienta i odtwarzaczami Digital Signage
  • zarządzanie wersją oprogramowania weryfikatorów cen, kasowych monitorów klienta i odtwarzaczy Digital Signage,
  • zarządzanie materiałem multimedialnym (filmy, zdjęcia, komunikaty tekstowe, definicje list wyświetlania) wyświetlanym na weryfikatorach cen (pomiędzy kolejnymi operacjami sprawdzenia ceny przez klienta) i na kasowych monitorach klienta (między paragonami czy w trakcie paragonu). Zarządzanie tym materiałem może być realizowane również w stosunku do monitorów reklamowych zainstalowanych w sklepach (Digital Signage),
  • zarządzanie kontekstowym materiałem multimedialnym (filmy, zdjęcia, komunikaty tekstowe) wyświetlanym na weryfikatorach cen w zależności od zeskanowanego kodu kreskowego towaru lub grupy towarowej z której pochodzi zeskanowany towar.
  • zarządzanie wyglądem ekranów wyświetlanych na weryfikatorze cen (analogicznie dla monitorów klienta), takimi jak: wygląd ekranu z zachętą do zeskanowania towaru (definiowanie tła, tekstu i animacji), wygląd ekranu z informacją o cenie towaru (wyświetlane informacje i napisy, z możliwością definiowania dla nich położenia, rodzaju, wielkości i koloru czcionki; obrazy skojarzone z towarem, np. zdjęcie towaru czy zdjęcie z informacją o promocjach w tym samym dziale czy dla towarów komplementarnych), wygląd ekranu prezentującego informacje dla klienta lojalnościowego, wyświetlane po zeskanowaniu karty klienta,
  • definiowanie ankiet wyświetlanych na interaktywnych kasowych monitorach dla klienta i zbieranie odpowiedzi klientów.
 • Definiowanie drzewek obrazkowych towarów (menu obrazkowe do wyboru towarów bez kodów kreskowych dla kas wyposażonych w ekrany dotykowe dla kasjerów)

Architektura systemu

Podstawowe moduły systemu to:

 • Perspectiv Server (PAS) – główny serwer aplikacji odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie zdarzeń zgłaszanych przez sklepy, a także udostępnienie usług związanych z realizacją wymagań funkcjonalnych. Usługi te to między innymi tworzenie i edycja profili konfiguracji dla aplikacji, tworzenie i edycja uprawnień użytkowników w poszczególnych aplikacjach, tworzenie i edycja filtrów, alertów, wysyłanie powiadomień o wystąpieniu problemów i tworzenie paczek dystrybucyjnych dla aplikacji.
 • Perspectiv Service – usługa systemu Windows zainstalowana w sklepie na wszystkich monitorowanych komputerach i kasach, służąca do zbierania informacji na temat sprzętu i aplikacji zainstalowanych na komputerze a także do wykonywania skryptów instalacyjnych i naprawczych, dystrybuowania plików i innych czynności zainicjowanych przez użytkownika w centrali. Usługa zainstalowana na serwerze lub jednej ze stacji roboczych pełni funkcję nadrzędną w stosunku do pozostałych, pośrednicząc w komunikacji z PAS.
 • Klient przeglądarkowy / typu desktop – aplikacja Silverlight stanowiąca interfejs użytkownika systemu Perspectiv. Aplikacja może być dostępna zarówno jako aplikacja webowa, jak i tradycyjna aplikacja zainstalowana w systemie.
 • System transferu plików – dowolny system middleware realizujący transfer plikowy do i ze sklepów. Wymagane jest, aby każdy sklep miał w centralnym systemie plików zdefiniowany własny katalog służący do wymiany danych. Zadanie to może pełnić oprogramowanie FileMon, stworzone przez Forcom.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.